Đang tải... Vui lòng chờ...

Online support
Mr Dai - 0913.396.693
daivv@hdtelecom.com.vn
Sale 1 skype
Mr Son - 0919.952.991
sonvh@hdtelecom.com.vn
Sale 2 skype
Mr An - 0916.966.189
anvv@hdtelecom.com.vn
Sale 3 skype
Mr Tien - 0913.303.290
tienvm@hdtelecom.com.vn
Technical Department skype
Mr Son - 0914.924.699
sonpv@hdtelecom.com.vn
Technical Department skype
Mr Tuan - 0916.684.099
tuannn@hdtelecom.com.vn
 
Sale 4 skype
Mr Hoan - 0163.457.9078
hoannv@hdtelecom.com.vn

Partners - Clients
  quần áo cho bé  quần áo hàn quốc trẻ em  đồ cho bé quần áo trẻ emthời trang trẻ em quần áo bé trai  quần áo bé gái thời trang trẻ em thời trang bé trai thời trang bé traithời trang bé trai